Mühendislik Jeolojisi

a) GÜZERGAH İNCELEMELERİ

Karayolu , Demiryolu , Tünel , Boru Hattı

                Jeolojik Haritalama ve Araştırma, Jeofizik Ölçümler, Sondaj  

                Stabilite araştırmaları, Yeraltısuyu araştırmaları

                Tehlike değerlendirmesi

                Kazılabilirlik analizleri

                Güzergahın mühendislik özelliklerinin haritalanması

 

b) ARAZİ KULLANIMI İNCELEMELERİ

                Zemin Araştırmaları

                Yeraltısuyu çalışmaları

                Oturma ve Stabilite Analizleri

 

c) BARAJ SAHALARI

                Jeolojik , Jeofizik ve Mühendislik çalışmaları      

                               Rezervuar , Eksen , Yamaçlar

                Depremsellik

                Karstik araştırmalar

 

d) JEOLOJİK TEHLİKELER

                Haritalama , araştırma , önceden kestirme izleme ve koruyucu önlemlerin tasarımı         

                Heyelanlar , Oturmalar , çökmeler , Kaya düşmeleri , Akışkanlaşma

 

e) YERALTINDA DEPOLAMA

                Yer seçimi   

                Mühendislik araştırmaları

                Tasarım

                Petrol , Gaz , Kırıntılı Katılar , vb .             

f) ÇEVRE ARAŞTIRMALARI 

                Değerlendirme

                Kirlenme araştırmaları

                Atık yönetimi    

                Kent jeolojisi