Arama, Araştırma, Geliştirme

a) METALİK ve NONMETALİK CEVHERLER , ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

 

                Bölgesel taramalar  

                               Bölgesel ve ayrıntılı arama ve geliştirme      

                Jeolojik ve Jeofizik İncelemeler       

                Haritalama , Sondaj , Analiz Rezerv hesabı   

                Teknolojik testler

                Pazar araştırmaları

                Açık ve Kapalı ocak çalışmaları  

                               İnceleme , Tasarım ve Projelendirme ,

                               Susuzlaştırma İncelemeleri,

                               Stabilite incelemeleri    

                Fizibilite araştırmaları

                Proje Yönetimi   

 

b) YERALTISUYU

                İncelemeler

                               Bölgesel ya da ayrıntılı Araştırmalar

                               Jeolojik , Jeofizik , Hidrojeolojik , Hidrojeokimyasal Haritalama

                               Jeolojik , Hidrojeolojik , Akifer su kalitesi , Akifer üretkenliği 

                               Kirlenmeye duyarlılık

                Akifer matematik modellemesi

                Örnekleme , Analiz , Değerlendirme , Veri yönetimi  

                Yeraltısuyu kuyuları

                               Projelendirme, Yapım, Geliştirme, Bakım,

                               Test, Üretim Yönetimi,Kontrol 

                Fizibilite araştırmaları 

                Pompalar

                               Seçim ve tasarım , Yerleştirme , Eğitim , Bakım

                Kirlenme araştırmaları

                Su Giderme Projeleri

                Yeraltısuyu Isı Pompası çalışmaları

                Yeraltısuyu kaynaklarının yönetimi

                Eğitim  

                Danışmanlık

                Kaynak Suları araştırmaları

                Maden suları araştırmaları

 

c) ENERJİ HAMMADDELERİ

KÖMÜR

                Prospeksiyon, Arama, Geliştirme       

                Haritalama, Sondaj, Rezerv ve Kalite araştırmaları

                Madencilik çalışmalarının projelendirilmesi

                Susuzlaştırma , Yamaç Duraylılığı , Kaya Mekaniği

PETROL

                Havza analizleri

                Yapısal ve sedimentolojik incelemeler , Yeraltıjeolojisi,

                Derleme ve değerlendirme       

                Jeolojik hizmetler , kuyu başında tanımlamalar    

                Danışmanlık

 

 

JEOTERMAL

                Bölgesel ve ayrıntılı araştırmalar

                               Jeofizik , Jeolojik ve Jeokimyasal araştırmalar

                               Saha değerlendirmesi, Sondaj, Test

                Rezervuar modellemeleri

                Reinjeksiyon ve çevre araştırmaları 

                Korrozyon ve kabuklaşma araştırmaları

                Fizibilite 

                Elektriksel ve öteki kullanımlar için tasarım

                Merkezi ısıtma

                Proje yönetimi, Kaynak yönetimi      

 

d) YAPI GEREÇLERİ : ÇİMENTO, KİREÇ, TAŞ, AGREGA, PERLİT, vö. 

 

                Arama ve araştırmalar   

                Jeolojik çalışmalar, Jeofizik ölçümler, Laboratuvar testleri,         

                Kalite değerlendirmesi

                Rezerv değerlendirmesi

                Haritalama

                Sondaj  

                Modelleme

                Ocak Planlaması

                Kaynak yönetimi