HAKKIMIZDA

GEOSAN , yerbilimlerinin çeşitli disiplinlerinde hizmet veren bağımsız bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir.
 
Kurucularının çeşitli Üniversite, Kamu Kuruluşları ve Özel Firmalardaki uzun yıllar süren çalışmaları ve edindikleri tecrübelerden sonra 1984 yılında kuruldu.

 
İzleyen yıllarda GEOSAN hızla gelişerek ilgilendiği alanlarda önderliği üstlendi; 1990'lı yılların sonlarına doğru grubun iç ilişkileri değişti; ortaklık yapısında değişiklikler oldu. 2005 yılından itibaren şimdiki ortakları olan Halil ÖZTÜRK, Can AKIN ve Kemal KOYUNLU yönetiminde faaliyetlerine devam etti.
 
GEOSAN  her türlü Jeoloji, Jeofizik ve Jeoteknik Mühendisliği alanlarında hizmet vermektedir.
 
GEOSAN’ın doğrudan hizmetleri; araştırma ve aramadan, ayrıntılı saha incelemelerine, proje yönetimi, ya da kontrollüğüne kadar yayılmaktadır.
 
GEOSAN’ ın Türkiye’nin en geniş ve örgütlü bağımsız danışmanlık gruplarından olduğunu da gururla söyleyebiliriz.
 
GEOSAN Yerbilimleri (Jeolog, Jeofizikçi, vb.); Mühendislik (maden, inşaat, makine, kimya, petrol, vb.); ve öteki bağımsız Mimarlık ve Mühendislik Ofisleri ile canlı ve yaygın ilişkileri sayesinde istenen her tür projeye gereken mühendislik yaklaşımlarını sunabilmektedir.