FAALİYET ALANLARI

JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Haritalama ve İnceleme Bölgesel ya da ayrıntılı Stratigrafi, Yapısal, Tortullaşma, Petrografi, Petroloji, Yeraltı, Foto jeoloji Sahada, Laboratuarda, Kuyu Başında

ARAMA, ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve PROJE YÖNETİMİ

  a) METALİK ve NONMETALİK CEVHERLER , ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
            Bölgesel taramalar
                Bölgesel ve ayrıntılı arama ve geliştirme,
            Jeolojik ve Jeofizik İncelemeler,
                Haritalama , Sondaj , Analiz , Rezerv hesabı,
                Teknolojik testler,
            Pazar araştırmaları,
            Açık ve Kapalı ocak çalışmaları,
            İnceleme , Tasarım ve Projelendirme,
            Susuzlaştırma İncelemeleri,
            Stabilite incelemeleri,
            Fizibilite araştırmaları,
            Proje Yönetimi,
 
        b) YERALTISUYU
            İncelemeler
                Bölgesel ya da ayrıntılı Araştırmalar
                Jeolojik , Jeofizik , Hidrojeolojik , Hidrojeokimyasal Haritalama
                Jeolojik , Hidrojeolojik , Akifer su kalitesi , Akifer üretkenliği
                Kirlenmeye duyarlılık
            Akifer matematik modellemesi
            Örnekleme , Analiz , Değerlendirme , Veri yönetimi
            Yeraltı suyu kuyuları
                Projelendirme, Yapım, Geliştirme, Bakım,
                Test, Üretim Yönetimi, Kontrol
            Fizibilite araştırmaları
            Pompalar
                Seçim ve tasarım
                Yerleştirme , Eğitim , Bakım
            Kirlenme araştırmaları
            Su giderme projeleri
            Yeraltı suyu ısı pompası çalışmaları
            Yeraltı suyu kaynaklarının yönetimi
            Eğitim
            Danışmanlık
            Kaynak suları araştırmaları
            Maden suları araştırmaları
 
        c) ENERJİ HAMMADDELERİ
            KÖMÜR
                Prospeksiyon, Arama, Geliştirme
                Haritalama, Sondaj, Rezerv ve Kalite araştırmaları
                Madencilik çalışmalarının projelendirilmesi
                Susuzlaştırma , Yamaç Duraylılığı , Kaya Mekaniği
            PETROL
                Havza analizleri
                Yapısal ve sedimentolojik incelemeler , Yeraltı jeolojisi,
                Derleme ve değerlendirme
                Jeolojik hizmetler , kuyu başında tanımlamalar
                Danışmanlık
            JEOTERMAL
                Bölgesel ve ayrıntılı araştırmalar
                     Jeofizik , Jeolojik ve Jeokimyasal araştırmalar
                     Saha değerlendirmesi, Sondaj, Test
                Rezervuar modellemeleri
                Reinjeksiyon ve çevre araştırmaları
                Korozyon ve kabuklaşma araştırmaları
                Fizibilite
                Elektriksel ve öteki kullanımlar için tasarım
                Merkezi ısıtma
                Proje yönetimi, Kaynak yönetimi
 
        d) YAPI GEREÇLERİ : ÇİMENTO, KİREÇ, TAŞ, AGREGA, PERLİT, vb.
            Arama ve araştırmalar
                Jeolojik çalışmalar
                Jeofizik ölçümler
                Laboratuar testleri
            Kalite değerlendirmesi
            Rezerv değerlendirmesi
            Haritalama
            Sondaj
            Modelleme
            Ocak Planlaması
            Kaynak yönetimi

 

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

a) GÜZERGAH İNCELEMELERİ
            Karayolu , Demiryolu , Tünel , Boru Hattı
                Jeolojik Haritalama ve Araştırma, Jeofizik Ölçümler, Sondaj
                Stabilite araştırmaları, Yeraltı suyu araştırmaları
                Tehlike değerlendirmesi
                Kazılabilirlik analizleri
                Güzergahın mühendislik özelliklerinin haritalanması
 
        b) ARAZİ KULLANIMI İNCELEMELERİ
            Zemin Araştırmaları
            Yeraltı suyu çalışmaları
            Oturma ve Stabilite Analizleri
 
        c) BARAJ SAHALARI
            Jeolojik , Jeofizik ve Mühendislik çalışmaları
                Rezervuar , Eksen , Yamaçlar
            Depremsellik
            Karstik araştırmalar
 
        d) JEOLOJİK TEHLİKELER
            Haritalama , araştırma , önceden kestirme izleme ve koruyucu önlemlerin tasarımı
            Heyelanlar , Oturmalar , Çökmeler , Kaya düşmeleri , Akışkanlaşma
 
        e) YERALTINDA DEPOLAMA
            Yer seçimi
            Mühendislik araştırmaları
            Tasarım
            Petrol , Gaz , Kırıntılı Katılar , vb .
 
        f) ÇEVRE ARAŞTIRMALARI
            Değerlendirme
            Kirlenme araştırmaları
            Atık yönetimi
            Kent jeolojisi

 

JEOFİZİK İNCELEMELER

Planlama
        Saha Ölçümleri
            REZİSTİVİTE , IP , SP
            SİSMİK KIRILMA
            SİSMİK YANSIMA
            KUYUİÇİ SİSMİK YÖNTEMLER
        Bilgisayarda Değerlendirme
        Yorumlama

ÖTEKİ MÜHENDİSLİK İŞLERİ

 a) ÖLÇÜMLEME
            Alidat ve plançete ile küçük çaplı haritalamalar
            Taş Ocağı Ölçümleri
            Triangülasyon
 
        b) PATLATMA MÜHENDİSLİĞİ
            Planlama
                Delik , yük ve ateşleme parametrelerinin optimizasyonu
                Devre tasarımı
            Güvenlik ve Sarsıntı izleme
            Atım öncesi araştırmaları
            Kontrollük ve Danışmanlık
 
        c) KOROZYON
            Zemin araştırmaları
            Rezistivite ve potansiyel ölçümleri
            Kimyasal örnekleme ve analizler

 

GEOTEKNİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

 a) GEOTEKNİK SAHA ÇALIŞMALARI
            ZEMİN MEKANİĞİ
                Sondaj
                Örnekleme
                Laboratuar Testleri
                Yerinde testler
            KAYA MEKANİĞİ
                Sondaj
                Karot örneği alımı
            TEMEL MÜHENDİSLİĞİ
                Testler
            ZEMİN YAPILARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK
 
        b) SONDAJ
            KAROTLU SONDAJLAR
                Geoteknik araştırmalar, Maden, hammadde ve yapı gereçlerinin arama ve geliştirme işlerinde
            ROTARİ SONDAJLARI
                Küçük çaplı
            DARBELİ SONDAJLAR
                Geoteknik araştırmalar ve aramalarda
            AUGER SONDAJLARI
 
        c) DENİZ İŞLERİ
            Batimetrik ölçümler
            Sondaj ve örnek alımı
            Zemin ve kaya mekaniği
            Deniz Yapılarına ilişkin Geoteknik Değerlendirme
 
        d) TASARIM ve PROJE
            Dayanma Yapıları
                Betonarme duvarlar, donatılı duvarlar
            Tutma Yapıları
                Kazıklı yapılar
            Temeller
                Yayılı, tekil, sürekli, kuyu
            Drenaj Sistemleri
            Zemin iyileştirme
            Yamaç duraylılığı