Halil ÖZTÜRK

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1988'de mezun oldu, Eylül 1988'den itibaren Geosan'da çalışmaya başladı, 1997 yılında şirket ortaklığına katıldı. Jeofizik çalışmaların planlanması, ölçülerin alınması, verilerin işlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile zemin araştırma sondajlarının planlanması ve yürütülmesi işlerini yönetiyor.

 

Jeofizik Mühendisliği dallarından olan sismik kırılma, sismik yüzey dalgası (MASW, REMİ), Özdirenç , SP, IP ve manyetik yöntemlerle araştırmalarda deneyim kazandı. Sayısız araştırma çalışmasında uygulama ve değerlendirme konularında görev aldı ve halen sürdürüyor. Özellikle zemin etüt çalışmalarında sığ sismik yöntemlerin kullanılması konularında yoğun olarak çalışmaktadır. Yeraltı suyu, hammadde, maden ve doğal kaynak araştırmalarında bugüne kadar 5000'ün üzerinde elektrik özdirenç ölçüsü alımı ve değerlendirmesini yaptı. Buna ilave olarak bir çok SP  çalışması ile 3 sahada IP yöntemi ile metalik maden araştırma projesinde ölçü alma ve değerlendirme işlerini yürüttü.

 

2010 yılından itibaren jeotermal ruhsatlı sahalarda jeofizik yöntemlerle jeotermal sistem araştırmaları çalışmalarına yönelerek toplam 7 ruhsat sahasında AB/2=3000m'ye varan derin elektrik özdirenç  ölçülerinin alınması ve yorumlanması işlerini yürüttü.

 

Jeofizik çalışmalara ilave olarak 2003 yılından itibaren karada ve denizde zemin araştırma sondajlarının yapılması ve planlanması işlerine katıldı ve yürüttü.

 

Halen şirket ortağı olarak bu görevlerine devam etmektedir.

Yabancı dili : İngilizce